Proslava rođendana u dječjem vrtiću

Proslava rođendana od velike je važnosti za dijete. Proslava rođendana doprinosi socijalizaciji djeteta unutar skupine u kojoj razvija i jača prosocijalna ponašanja te doprinosi razvoju pozitivne slike o sebi samom, ali i drugima.

Iako konzumacija hrane, slatkiša i pića nije najvažniji čimbenik proslave rođendana, njezin je neodoljiv sastavni dio. Vodeći računa o utjecaju zdrave prehrane na rast i razvoj djece, a u skladu s primjenom novih Prehrambenih standarda za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi (Vučemilović i Vujić Šisler, 2007) preporučuje se proslava rođendana uz zdravije i prihvatljive namirnice kao što su:

  • svježe voće
  • suho voće
  • integralni keksi
  • integralni štapići
  • sladoled

Proslave rođendana prilika su djeci za kreativno izražavanje. Jela od voća djeca vrlo lako mogu pripremiti sama. Time se djeci omogućuje da se na siguran i prihvatljiv način estetski i kreativno izražavaju te da svom prijatelji/prijateljici, slavljeniku/slavljenici ponude svoju najbolju kreaciju i čestitaju rođendan na jedinstven i neponovljiv način.

Ako Vi kao roditelji smatrate da je torta neophodna za proslavu rođendana Vašeg djeteta u dječjem vrtiću, prikladna može biti sladoled torta s valjanom deklaracijom, rokom trajanja te adekvatnim uvjetima transporta..