Kako kroz igru poticati predvještine čitanja i pisanja

Usvajanje vještina čitanja i pisanja najvažniji je zadatak djeteta u početnom školovanju i savladavanje tog zadatka otvara mu put za kasnije učenje. Predvještine čitanja i pisanja su preduvjet razvoju vještina čitanja i pisanja i one mogu biti jasan pokazatelj eventualnih teškoća u tim vještinama tijekom školske dobi.

Predvještine čitanja i pisanja samo su dio vještina koje budući učenik treba usvojiti kako bi se što lakše snašao u novonastaloj situaciji. Neka djeca te vještine usvajaju spontano, dok je kod neke djece nužno ih poticati.

U nastavku su navedene predvještine čitanja i pisanja koje budući učenik treba usvojiti kako bi se što lakše snašao u novonastaloj situaciji:

 • rastavljanje poznatih riječi na slogove
 • prepoznavanje i imenovanje kojim glasom počinje i kojim glasom završava riječ
 • imenovanje riječi na zadani glas (npr. što sve počinje glasom M)
 • prepoznavanje je li zadani glas na početku riječi, na kraju ili u sredini riječi
 • rastavljanje jednostavnih riječi na glasove
 • sastavljanje jednostavnih riječi od pojedinih glasova (npr. m-a-m-a, o-k-o)
 • prepoznavanje simbola slova i brojki
 • prepoznavanje i produkcija rime (npr. zvuče li slično riječi soba i roba, grana i brana; smisli riječ koja zvuči slično kao i šljiva…)
 • pravilno držanje olovke, jasne linije adekvatnog pritiska
 • povlačenje linije od crte do crte prema uzorku, od točke do točke, ravne, kružne i valovite linije
 • precrtavanje likova: krug, trokut, kvadrat, romb
 • pisanje vlastitog imena velikim tiskanim slovima

Iako se mnoge od navedenih vještina mogu činiti teškima za dijete, one se lako usvajaju kroz svakodnevne situacije. Igrajte se i zajedno učite s Vašim djetetom. Zabavite se i Vi i oni. U daljnjem tekstu navedene su neke igre i aktivnosti kojima se mogu naučiti i poboljšati ove vještine:

 • igrajte s djetetom društvene igre poput memory, domino i sl.; imenujte sličice, brojite elemente na njima, opisujte ih
 • prepričavajte priče i događaje, postavljajte pitanja Vašem djetetu, pazite da se pravilno gramatički izražava te da prati slijed događaja
 • crtajte, bojajte, modelirajte; pazite na djetetov hvat olovke, snalaženje na papiru; imenujte boje
 • recite djetetu da smisli što više riječi koje počinju nekim slovom (npr. reci mi koje sve riječi počinju slovom M, S, K…) ili što više riječi koje počinju slovom kao i riječ koju mu ponudite (npr. koje sve riječi počinju kao i METLA, koje sve riječi počinju kao i RIBA)
 • pitajte dijete kojim slovo završava određena riječ (npr. kojim slovom završava SLON, MAČKA, STOP…)
 • pitajte dijete što je čulo kad ste mu rekli U-H-O, N-O-S, M-A-M-A, L-I-S-T
 • pitajte dijete čuje li, npr. slovo K u riječi SEKA, slovo P u riječi LOPTA
 • smišljajte rime s djetetom; ponudite mu riječ i neka smisli što više riječi koje se rimuju (slično zvuče) kao ponuđena riječ (napomenite djetetu da smišljena riječ ne mora ništa značiti, neka je sam izmisli); ponudite djetetu dvije riječi pa neka samo pogodi rimuju li se ili ne
 • čitajte djetetu slikovnice i knjige; neka ih samo lista; pratite prstom rečenice koje čitate; osvijestite djetetu čitanje s lijeva na desno

Na kraju treba istaknuti kako dijete koje je spremno za početak školovanja ima pozitivan stav prema školi i raduje se tome kao dokazu svoje odraslosti i zrelosti. Ovaj stav treba podržavati jer olakšava učenje i prihvaćanje obveza te svladavanje poteškoća.

Stoga, dragi roditelji, na vrijeme pripremite dijete za promjene u njegovom životu koje će se dogoditi kada krene u školu. Uživajte u vremenu provedenom sa svojim djetetom kroz pripreme za školu i sretno!

Dodajte svoje mišljenje

Your email address will not be published. Required fields are marked *